Vyhľadávanie


Kontakt

MUDr. Matej Medovarský, gynekologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43,
012 07 Žilina

041-7649407, 041-5110295

E-mail: mate46@seznam.cz

 

Ambulancia sa nachádza v 7-poschodovej bielej budove polikliniky na 4. poschodí vľavo v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

gynekologická starostlivosť

Poskytujeme preventívne gynekologické prehliadky vrátane vyšetrenia prsníkov a onkocytologického vyšetrenia, gynekologickú diagnostiku vrátane mikroskopickej, dispenzárnu starostlivosť, liečebnú starostlivosť pri gynekologických ochoreniach - od bežných a častých zápalov až po onkologické ochorenia, predoperačnú prípravu, antikoncepčné poradenstvo,  predkoncepčné poradenstvo, starostlivosť o neplodné páry, liečbu sterility a infertility, poradenstvo pri sexuálnych problémoch. V spolupráci s urogynekologickou ambulanciou zabezpečujeme liečbu úniku moču a predpisujeme našim pacientkam inkontinenčné pomôcky. Špecializovaná prsníková poradňa sa nachádza oproti našej ambulancii na spoločnej chodbe. 

Pri riešení Vašich problémov úzko spolupracujeme s Gynekologicko - pôrodníckym oddelením Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, v areáli ktorej sa naša ambulancia nachádza, pričom využívame jej technické zázemie: kardiotokografické vyšetrenia, ultrazvukové (sonografické) vyšetrenia, vrátane 3D a 4D zobrazovacích metód, mammografické pracovisko, sonografia prsníkov, laboratóriá Klinickej biochémie a mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pre výhodnú polohu našej ambulancie sme schopní urgentné výsledky Vašich vyšetrení získať do 1 hodiny.

Starostlivosť o neplodné páry zabezpečujeme v spolupráci so špičkovými pracoviskami asistovanej reprodukcie HELIOS a ISCARE v Martine.